Aximdaily

Tag - Bullish

Thị Trường Bullish và Bearish: Sự Khác Biệt Là Gì?

Trong ngôn ngữ giao dịch, các thuật ngữ Bullish và Bearish mô tả các xu hướng thị trường thúc đẩy giá trên thị trường tài chính. Nói chung, thị trường có thể di chuyển theo ba hướng: lên, xuống hoặc đi ngang. Và bạn có...