Aximdaily

Giao dịch Ngoại hối: Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu tìm hiểu về Thị trường Ngoại Hối

Giao dịch ngoại hối là một điểm đến đầu tư nổi bật vì nó phù hợp với tất cả các nhà giao dịch với các cấp độ kinh nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường ngoại hối vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi...

Các Chiến Thuật Quản Lý Nguồn Tiền Hàng Đầu Để Bảo Vệ Tiền Của Bạn

Khi chúng ta đề cập về các chiến thuật quản lý nguồn tiền để bảo vệ quỹ, chúng ta đang nói về các cách bảo vệ các khoản tiền mà bạn khó kiếm được. Bảo vệ nguồn tiền của bạn khỏi các tình huống có thể dẫn đến...

Thị Trường Tiền Điện Tử: Những Điều Bạn Cần Biết

Giao dịch trong thị trường tiền điện tử đã là một điểm đến đầu tư hàng đầu trong vài năm qua. Tuy nhiên, tiền điện tử vẫn còn gây tranh cãi ngay cả sau một chặng đường dài liên quan đến sự tiến bộ công nghệ và...

Hawkish và Dovish: Lập Trường Của Các Ngân Hàng Trung Ương Ảnh Hưởng Thế Nào Đến Giao Dịch Của Bạn

Hawkish và dovish là những thuật ngữ phổ biến được sử dụng đặc biệt trong thị trường tài chính để mô tả lập trường chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Các nhà hoạch định chính sách thường được miêu tả...

Tỷ Giá Hối Đoái: Ảnh Hưởng Của Sự Tăng, Giảm Giá Trị Tiền Tệ

Tỷ giá hối đoái là giá trị của đồng tiền quốc gia so với các đồng tiền khác. Đó là tỷ giá mà loại tiền tệ của một quốc gia sẽ được trao đổi cho một loại tiền tệ của quốc gia khác. Có hai hình thức tỷ giá hối...