Aximdaily

7 Cặp Tiền Tệ Chính Trong Giao Dịch Ngoại Hối Là Gì?

Bạn có thể thắc mắc tại sao các nhà giao dịch ngoại hối thường giao dịch các cặp tiền tệ chính? Thông thường, phần lớn các phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc tín hiệu ngoại hối đều tập trung vào một vài...

Giải thích về Cắt lỗ ( Stop Loss) và Chốt lời ( Take Profit)

Cắt lỗ ( Stop Loss) và chốt lời ( Take Profit) là hai lệnh giao dịch thiết yếu được sử dụng để kiểm soát lãi và lỗ trong giao dịch ngoại hối. Cả hai lệnh đều được thiết kế để quyết định số tiền bạn sẵn sàng...

Tether (USDT) là gì và nó hoạt động như thế nào?

Tether (USDT) được ra mắt vào năm 2014, là một trong những loại tiền điện tử đầu tiên được gắn với đồng đô la Mỹ. Trước đây được gọi là Realcoin, Tether đã nằm trong số 10 loại tiền điện tử được giao dịch...

Giao Dịch Forex: Tôi Nên Chọn Khung Thời Gian Giao dịch Nào?

Lựa chọn nhiều khung thời gian giao dịch rất phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian được coi là một công cụ trợ giúp chính trong việc đánh giá xu hướng tiền tệ trong một...

Các nguyên tắc cơ bản của giao dịch trên thị trường ngoại hối

Các nhà giao dịch mới thường chưa nắm rõ các nguyên tác cơ bản của thị trường. Biến động giá trị tiền tệ dựa trên các yếu tố kinh tế, chính trị và môi trường khác nhau. Ví dụ, thị trường ngoại hối với doanh...

copytrade