Aximdaily

7 Cặp Tiền Tệ Chính Trong Giao Dịch Ngoại Hối Là Gì?

Bạn có thể thắc mắc tại sao các nhà giao dịch ngoại hối thường giao dịch các cặp tiền tệ chính? Thông thường, phần lớn các phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc tín hiệu ngoại hối đều tập trung vào một vài...

Bản Tin Tài Chính – Vàng Tăng Liên Tiếp Lần 2 Trong Tuần

Giao Dịch Ngoại Tệ: Đô La vẫn tiếp tục giảm ngay cả khi dữ liệu kinh tế lạc quan Đồng đô la đã giảm vào sáng thứ Sáu và đây tuần giảm thứ hai ngay cả khi dữ liệu kinh tế lạc quan giúp đồng Đô La tăng giá trước...

Giải thích về Cắt lỗ ( Stop Loss) và Chốt lời ( Take Profit)

Cắt lỗ ( Stop Loss) và chốt lời ( Take Profit) là hai lệnh giao dịch thiết yếu được sử dụng để kiểm soát lãi và lỗ trong giao dịch ngoại hối. Cả hai lệnh đều được thiết kế để quyết định số tiền bạn sẵn sàng...

Bản Tin Tài Chính – Bảng Anh Đạt Đỉnh Trước Kỳ Vọng BOE tăng Lãi Suất Sau Tháng 11

Giao Dịch Ngoại Tệ: Bảng anh đạt đỉnh khi kỳ vọng BOE sẽ tăng lãi suất sau tháng 11 Đồng bảng Anh vừa mới đạt mức đỉnh thứ Ba vào sáng thứ Năm, trước kỳ vọng vững chắc rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ...

Bản Tin Tài Chính – Cổ Phiếu Tăng Giá Làm Suy Giảm Ngoại Tệ

Giao Dịch Ngoại Tệ: Đô La và Yên giảm do do lực từ cổ phiếu toàn cầu Đồng đô la đã giảm vào sáng thứ Tư, với trái phiếu của Hoa Kỳ tác động đến tiền tệ. Đồng đô la và đồng yên cũng chịu áp lực từ đợt tăng giá...

Oooops!

You don't have any modules yet. Hurry up and create your first module.