Aximdaily

Tóm tắt Hàng tuần: Đồng bạc xanh chuyển hướng sang NFP

Lại thêm một tuần giao dịch nữa trong mùa hè ảm đạm mà không có lịch trình các cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, lịch kinh tế Hoa Kỳ có nhiều dữ liệu lớn và các yếu tố thúc đẩy thị...

Category - Tin tức thị trường

Tóm tắt Hàng tuần: Đồng bạc xanh chuyển hướng sang NFP

Lại thêm một tuần giao dịch nữa trong mùa hè ảm đạm mà không có lịch trình các cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, lịch kinh tế Hoa Kỳ có nhiều dữ liệu lớn và các yếu tố thúc đẩy thị trường...

Thông tin hàng tuần:: Lạm phát US và GDP của UK nổi bật

Một tuần tương đối yên tĩnh, không có cuộc họp của các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, một số dữ liệu lớn dự kiến ​​sẽ được công bố trong tuần này với dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ lên đỉnh điểm. Tại Anh, dữ liệu chính...