Aximdaily

Bản Tin Tài Chính – Đô La Giảm Sau 5 Tuần Tăng Liên Tiếp

Giao Dịch Ngoại Tệ: Đô La rút khỏi mức cao nhất năm khi các nhà đầu tập trung vào lúc Fed tăng lãi suất Đồng đô la đã giảm vào sáng thứ Sáu tại châu Á. Rút khỏi mức cao nhất trong một năm khi các nhà đầu tư...

Category - Phân tích kỹ thuật